forside4.gif
forside4.gif
forside4.gif

Idé | Proces | FUNDRAISING


SCROLL DOWN

Idé | Proces | FUNDRAISING


Ide- og konceptudvikling

Få hjælp til den gode idé – eller med at tænde din allerede eksisterende idé. Den gode idé er fundamentet for et godt projekt, så lad os hjælpe dig med at lægge en plan, så du får din idé udfoldet eller udfordret – og gerne i tæt samarbejde med de mennesker, som din idé skal give værdi for.

Fundraising

Fundraising er et håndværk. Det kræver tid, fagligt kendskab og et stort netværk, så de rigtige interessenter kan inddrages. Vi har igennem de sidste år søgt og fået over 30 mio. kroner til økonomisk indsprøjtning for forskellige typer projekter over hele landet. Kontakt os, og lad os hjælpe dig med at fundraise til dit projekt. Vi hjælper også gerne dig til at blive fundraiser. Se mere om vores fundraisingkurser under workshops & kurser.

Implementering

Få hjælp til at omsætte dine idéer til virkelighed. Vi sætter kraft og acceleration på dine projekter og sikrer, at du når de opsatte mål og holder tidsplanen.
Vi er optagede af, at alle involverede i projektet tager ejerskab til nye beslutninger, nye produkter eller nye måder at servicere jeres kunder på.

 

 


forside4.gif

Det siger vores kunder om os


SCROLL DOWN

Det siger vores kunder om os


Lisa Nielsen, økonomi- og administrationschef i HAB

”At arbejde med service er et langt og sejt træk, men med PrimusMotor som facilitator har processen været fantastisk. Vi er i fælleskab blevet klogere på service, og vi kom frem til et servicekoncept med håndgribelige handlinger, der kunne føres ud i livet. Alle medarbejdere fik mulighed for at komme med input og viden, og resultatet blev et servicekoncept i verdensklasse".

Rikke Østergaard Pedersen, stabskonsulent i Horsens Kommune

”Jeg har samarbejdet med PrimusMotor i forbindelse med planlægning og facilitering af en opstartskonference for Ungerådet i Horsens. Formålet med konferencen var at skabe netværk og fællesskab blandt de unge og få kortlagt Ungerådets idéer til fremadrettede indsatser og projekter. PrimusMotor har i processen op til konferencen været enormt gode til at inddrage de unge og få deres idéer i spil, således at de unge oplevede et stort medejerskab for konferencen. Samtidig var PrimusMotor med til at sikre, at konferencen blev en både sjov og konstruktiv dag, hvor de unge lærte hinanden at kende og samtidig fik lagt nogle grundsten for deres videre arbejde. PrimusMotor har på en både kreativ og velstruktureret måde fået skabt gode rammer for ungerådets fortsatte arbejde.”

Birgit Pedersen, Museumsinspektør ARoS

"PrimusMotor er et velvalgt navn til dette firma! Firmaet udgjorde en engageret og motiverende drivkraft, der med stor professionalisme, stort netværk, overblik, initiativ og (med-)skaberlyst, vedholdende arbejdede på, at ARoS´s drømme skulle blive en realitet" . PrimusMotor springer igen

Stor tak til alle vores gode kunder og samarbejdspartnere for at have banet vejen for, at vi i PrimusMotor for andet år i træk er blevet kåret som gazellevirksomhed.