TRAFIKSIKKER LANDSBY I THY

SITUATIONEN

Projektet ”Trafiksikker Landsby” havde til formål at gøre de tre nordjyske landsbyer Hundborg, Snedsted og Sjørring mere trafiksikre samtidig med, at løsningerne skulle forskønne landsbyerne.

Projektet bestod i tre forskellige trafikløsninger (én i hver by), der skulle resultere i lavere hastighed og dermed undgå ulykker. Dertil kom, at løsningerne via et nytænkende og kunstnerisk islæt skulle sikre udvikling af byerne gennem et stærkt lokalt DNA og stolthed samt tiltrækning og fastholdelse af borgere. 

Mange byer opsætter hastighedsnedsættende installationer, men i dette projekt var det målet, at løsningerne både skulle nedsætte hastigheden men i høj grad også at forskønne byerne. Vi ville med andre ord præsentere et demonstrationsprojekt, som vil kunne  bruges mange andre steder.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

PrimusMotor varetog og faciliteredehele processen, herunder projektudvikling, workshops, borgermøder, inddragelse af relevante landsskabsarkitekter og kunstnere, kontakt til fonde, fondsstrategi og fondsansøgningsprocessen. 

Vi har afholdt flere borgermøder sammen med Thisted Kommune for at indhente indsigt fra borgerne vedrørende de aktuelle udfordringer og samtidig sikre borgernes opbakning og input til de trafiksikre løsninger.

Vi søgte knap 1 mio. DKK hos Trygfonden og fik alle pengene hjem, og i foråret 2019 installeres de tre løsninger med indvielse til skolestart i august 2019.

 

KUNDE

Thisted Kommune