SAMSKABELSE MED BORGERE RESULTEREDE I UNIKT REKREATIVT KLIMASIKRINGSPROJEKT

 

 

 

SITUATIONEN

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed havde udpeget landsbyen Låsby til et pilotområde i forbindelse med et storstilet klimasikringsprojekt. De øgede regnmængder truede byen, men i stedet for kun at lede vandet under jorden, havde man besluttet at bruge vandet til rekreative formål. Spørgsmålet var hvilket slags rekreativt område borgerne ønskede. For at få afklaret dette henvendte kommunen og forsyningen sig til PrimusMotor.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Strategi og mål for projektet med kommune og forsyning
  • Udarbejdelse af en interessentanalyse, herunder screening af interessenter og kvalitative interviews
  • Design og facilitering af workshops med borgere
  • Modning af borgernes idéer
  • Konceptudvikling i samarbejde med arkitekter og fonde
  • Fundraising

 

RESULTAT

Resultatet af samskabelsen med interessenterne er et unikt, grønt, rekreativt område i hjertet af Låsby, som har fået navnet Låsby Søpark. Området opsamler regnvand, og er et af Danmarks første aktivitetsområder med fokus på udendørs crossfit-træning.

I alt blev der bevilget 6.103.000 kr. til projektet.

KUNDE

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed