Projektudvikling

FRA IDÉ TIL PROJEKT

– FÅ VORES GUIDE TIL PROJEKTUDVIKLING

Det er ingen kunst at få gode ideer. Kunsten er at få ideerne gjort konkrete og vedkommende. I PrimusMotor oplever vi ofte, at folk henvender sig til os med en god idé, som de vil søge fondsmidler for at realisere. Det hjælper vi gerne med, for vi elsker arbejdet med at få den gode idé til at blive til et konkret projekt. Det er ligesom at få en lille spire til at blive til en levedygtig plante. Men uanset om du skal søge fondsmidler eller ej, kan du bruge vores gør-det-selv-guide til projektudvikling.


3 tips til at få gjort din idé konkret

1. Vær helt skarp på formålet

Start med at spørge dig selv:

  • Hvorfor er min idé vigtig?

  • Hvorfor gør den en forskel for andre mennesker?

For at dit projekt skal være interessant for fondene (i hvert tilfælde de fleste nationale fonde), skal det være almennyttigt. Det betyder, at projektet skal komme mange mennesker til gavn og også gerne have et samfundsperspektiv. Derfor er det vigtigt, at du kan give et helt klart svar på spørgsmålene ovenfor. Du skal blive ved med at spørge ”hvorfor”, indtil du kommer ind til projektets kerne. At være helt skarp på projektets formål er naturligvis også vigtigt, selvom du ikke skal søge fondsmidler.

Her er et eksempel

Lad os sige, at du arbejder med et klimasikringsprojekt, som du skal prøve at finde ind til kernen af. 

Hvorfor er ideen vigtig? - Fordi vi skal lave et klimaprojekt omkring regnvandshåndtering, hvor vandet bruges til at skabe et rekreativt område.

Hvorfor? - Fordi de penge der bliver brugt på tekniske anlæg med få ekstra midler kan skabe merværdi.

Hvorfor? - Fordi vi gerne vil give borgerne en mere attraktiv og rekreativ by og forhindre oversvømmelser

Hvorfor? - Fordi det øger borgernes livskvalitet, og vi kan bruge de øgede regnmængder til noget positivt.

Ved at blive ved med at udfordre projektet har du fundet ind til kernen/det øverste formål i dit projekt.

Interesseret i et eksempel fra virkeligheden? Læs vores case om klimasikring i Låsby

2. Involver brugerne

Almennyttige fonde er optagede af, at de projekter de støtter, skal komme flest mulige til gavn. Derfor er det vigtigt at involvere dem, som dit projekt skal gøre en forskel for – nemlig brugerne. Det kan du f.eks. gøre ved at lave en spørgeskemaundersøgelse, ved at interviewe de vigtigste brugere/borgere eller ved at invitere til en workshop. Når du inviterer dine brugere/borgere til at komme med deres perspektiver, bliver du klogere på, hvordan dit projekt bliver interessant og vedkommende og på, hvordan projektet skal præsenteres overfor fondene.

Her er et eksempel

Lad os sige, at du har fået en idé om at etablere en multibane i den by, du bor i. En bane som børn og unge kan bruge i deres fritid. Du laver nogle interviews med udvalgte brugere og finder ud af, at ingen ønsker en multibane. Brugerne fortæller, at der i stedet er brug for et udendørs sted, hvor børn og unge kan mødes, og hvor de kan lege og bevæge sig. De siger også, at det er vigtigt at finde en placering tæt på skolen, så stedet kan bruges i idrætstimerne og i frikvartererne. Interviewene giver dig indsigt i, at de kommende brugere efterspørger et lege- og bevægelsesrum, som kan bruges til idrætsundervisning. Det betyder, at du skal du i gang med at videreudvikle projektet sammen med brugerne.

Interesseret i et virkeligt eksempel? Læs vores case om Pulsparken i Ry.

3. Skab sammenhæng mellem strategi og vision

Hvis du repræsenterer en organisation eller forening, er det vigtigt, at din idé passer ind i jeres strategi. Et er, om ideen er relevant for de kommende brugere og om fondene finder den interessant. Men hvis ikke ideen er understøttet af jeres egen strategi, duer det ikke. I skal have ejerskab til jeres eget projekt.

Her er et eksempel

Lad os sige at du kommer fra en skole med en vision om at åbne skolen mere op for lokalsamfundet. Jeres skolegård er trist og nedslidt, og I vil gerne lave en gennemgribende renovering, men I har ikke råd. Du og kollegerne finder ud af, at I skal omdanne skolegården til en lille bypark, som også kan bruges af børnehaven, det lokale plejehjem mfl. Ideen er god, for den ligger i tråd med skolens fremtidsplaner. Interesseret i et eksempel fra virkeligheden? Læs vores case om Formidlingsfyrtårnet i Oddesund - et projekt hvor der er sammenhæng mellem strategi og vision.

Rahul dhiman