PrimusMotor har nogle gode og præcise metoder til inddragelse af borgerne i udviklingsprocessen i noget nyt og innovativt som Pulsparken er. I Kildebjerg Ry er vi ikke i tvivl om, at disse borgerinddragelsesprocesser har været medvirkende til, at Pulsparken er blevet en stor succes og borgerne i Ry har taget området til sig.

I forhold til fundraising til etableringen har PrimusMotor styret ansøgningsprocesserne til de store fonde. PrimusMotor har ligeledes foreslået en helt ny driftsmodel, hvor lokale virksomheder har besluttet at støtte driften af Pulsparken med et fast beløb om året i 10 år. En god og innovativ løsning.
— Jens Mastrup, Direktør Kildebjerg Ry

SITUATIONEN

Kildebjerg Ry er et nyt by- og erhvervsområde med en stærk vision om at forene videnserhverv, boliger, natur- og fritidsaktiviteter i samme område. I Kildebjerg Ry ønskede man at gå anderledes til værks. I stedet for lade boliger og erhvervsbygninger fylde området alene, havde udviklingsselskabet en ambition om at lade de rekreative områder få plads, og at lade disse områder fungere som tiltrækning til og markedsføring af den nye bydel. Spørgsmålet der stod tilbage var, hvad borgerne havde af ønsker og behov til et rekreativt fritidsområde og hvordan man skulle få både etablering og drift finansieret.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

I samarbejde med Udviklingsskabet Kildebjerg Ry definerede PrimusMotor mål, økonomi og placeringen af det nye reaktive fritidsområde. Herefter blev nye og kommende brugere af området herunder foreninger, virksomheder og almindelige borgere involveret. Igennem interviews og workshops kortlagde PrimusMotor brugernes behov og ønsker, og alle idéer blev opsamlet, konceptualiseret og visualiseret af PrimusMotor i et samlet idékatalog. I samarbejde med en udvalgt arkitektvirksomhed udarbejdede PrimusMotor forslag til tre innovative Pulszoner. De tre Pulszoner udgør tilsammen Pulsparken, et udendørs aktivitetsområde som danner en nytænkende ramme om motion og bevægelse for mennesker i alle aldre. Sideløbende udarbejdede PrimusMotor en plan for organisering og drift af projektet. PrimusMotor varetog i samarbejde med Kildebjerg Ry hele fundraisingprocessen. Der blev ansøgt og bevilliget i alt 4,6 mio. kroner.

KUNDE

Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry