Tuborgfondet

Tuborgfondets formål er at virke til samfundsgavnlige formål særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Fonden har fokus på at styrke unges mulighed for at udvikle og deltage i fællesskaber.

Du kan søge støtte til lokale eller større projekter, som ligger indenfor et af fondens tre indsatsområder:

1.     Styrke unges samfundsengagement

2.     Forbedre unges jobmuligheder

3.     Udvikle åbne mangfoldige fællesskaber

Fonden lægger særlig vægt på mangfoldighed, og at nå ud til så mange unge som muligt. Derudover vil de bidrage til at udbrede Verdensmålene blandt unge mennesker globalt med programmet 
Sammen om Verdensmålene.

På deres hjemmeside skriver de:

“Tuborgfondet støtter foreninger og organisationer, som arbejder med Verdensmålene. Og gerne i samarbejde med erhvervslivet, det offentlige samt uddannelsesinstitutioner. Det kan f.eks. være til:

  • at udvikle og afprøve af nye metoder til at engagere unge i verdensmålene i hverdagen

  • at inspirere unge til at finde nye løsninger på de samfundsudfordringer vi står overfor som f.eks. ressourceknaphed, tætbefolkede byer og ulighed

  • at understøtte unges kompetencer, sociale entreprenørskab og iværksætterlyst med afsæt i verdensmålene”

Tuborgfondet er en del af Carlsbergfondet og får sine midler fra aktieafkastet fra Carlsberg A/S.

Fonden har løbende ansøgningsfrist.

Malene Stub Selmer