#1 FONDENE OG VERDENSMÅLENE

GRØN BYUDVIKLING

VERDENSMÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS

De store spørgsmål, der blev debatteret på Folkemødet mellem bl.a. kommuner, eksperter og fonde, var blandt andet:

Hvordan tilpasser vi vores natur, byer og landskaber til de nye vejrforhold, der er både varmere og vådere?
Hvordan skal vi bo i fremtiden, så vi sikrer vores kyster og byer mod stormflod og stigende havvand?

En stor del af Danmarks samlede CO2-udslip kommer fra byggeriet, så arbejder du med et anlægsprojekt, som du gerne vil ansøge om fondsmidler til at realisere, bør du være opmærksom på de ønsker og fokusområder, som fondene har. Her har du et overblik over, hvilke løsninger vi har hørt beslutningstagerne (herunder fondene) pege på, og som vi anbefaler, at du udvikler dit projekt op imod:

  • Vi skal aktivt bruge klimatilpasningen til at give merværdi til vores lokalsamfund. Projekter skal ”krydsbefrugtes”, så der BÅDE indtænkes løsninger, der håndterer vand og som samtidig har en funktion for lokalbefolkningen.

  • Vi skal ikke barrikadere os bag en mur langs kysten, vi skal bevare os selv som kystnation og bruge stedet og naturen som ressource.

  • Vi skal belønne innovation i byggeriet, når det handler om at indarbejde bæredygtige løsninger.

  • Vi skal stille krav til traditionelle materialeproducenter (fx er der stor CO2-udledning forbundet med produktion af beton til byggeriet).

  • Vi skal skabe mere mangfoldige landskaber og ”gå med naturen” fremfor imod den.

  • Vi skal fastholde byer, som alle har råd til at bo i – klimakampen skal ikke kun være for de velhavende.

  • Vi skal arbejde med at udvikle og bruge genanvendelige byggematerialer – men det mest bæredygtige er at transformere og give gamle bygninger nyt liv.

Til dig der arbejder med et natur-, byudviklings- eller anlægsprojekt, som du har brug for fondsmidler til, overvej hvordan netop DIT projekt kan være med til at virkeliggøre Verdensmålene omkring klima og bæredygtige lokalsamfund. Der er en enorm opmærksomhed på netop disse mål fra fondenes side. Kan du fx indarbejde alternative byggematerialer i dit projekt som fx mere træ eller genbrugsmursten, kan du indtænke øget biodiversitet i dit projekt med grønne tage og facader – og hvordan gør du dit projekt socialt bæredygtigt?

Har du brug for sparring på, hvordan du skaber et 3-dobbelt match mellem dit projekt, fondene og Verdensmålene?

Malene Stub Selmer