#2 FONDENE OG VERDENSMÅLENE

ER DE NATURVIDENSKABELIGE FAG KUN FOR DRENGE?

VERDENSMÅL 4: KVALITETS UDDANNELSE
VERDENSMÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

De naturvidenskabelige fag også kaldet for STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) er for alvor kommet på dagsordenen. Danmark har sammen med en række andre lande en samfundsudfordring – vi mangler STEM-kompetencer og hos pigerne i særlig grad. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi får flere piger og kvinder til at interessere sig for og uddanne sig inden for STEM.

På Folkemødet på Bornholm har vi deltaget i en række debatter om, hvordan vi vækker pigernes interesse og begejstring for STEM-fagene. Flere af disse arrangementer var initieret af fondene. Arbejder du med et naturvidenskabeligt formidlings- eller undervisningsprojekt, er det derfor værd at være opmærksom på, hvad fonde og eksperter mener der skal fokuseres på for at løse problemet: 

  • Forældre har forskellige forventninger til drenge og pigers valg af uddannelse – især mødrene skal påvirkes og inddrages på skolerne.

  • Der mangler autenticitet i STEM-fagene. Undervisningen skal kobles til ”det virkelige liv”. Pigerne vil gerne være med til at gøre en forskel og finde løsninger på virkelige problemer.

  • Vær opmærksom på de ord vi bruger for at tiltrække pigerne – teknologiforståelse lyder kedeligt, men det gør teknologikreativitet ikke.

  • Lærerne skal være bevidste om køns indflydelse i undervisningen.

  • Matematik, geografi, fysik, kemi – måske er det opdelingen af fagene, der er problemet? Pigerne vil gerne arbejde med spændende tværfaglige discipliner.

  • Der er brug for STEM-rollemodeller af begge køn.

  • Der bør arbejdes mere med peer-to-peer learning (piger underviser piger).

  • Der skal sættes tidligt ind – i gymnasiet er det allerede for sent.

Hvis du arbejder med et formidlings- eller læringsprojekt omkring STEM-fagene, anbefaler vi i PrimusMotor, at du inddrager fondenes og eksperternes perspektiver ift. piger. Dette vil styrke din ansøgning til de fonde, der arbejder med denne samfundsproblematik blandt andet Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden. Husk også at vinkle din ansøgning op imod Verdensmål nummer 5 – Ligestilling mellem kønnene.

Hold i øvrigt øje med Novo Nordisk Fonden. Der er kommer et nyt ”call” her til sommer for børn, unge og naturvidenskab.

Har du brug for sparring på, hvordan du skaber et 3-dobbelt match mellem dit projekt, fondene og Verdensmålene?

Malene Stub Selmer