Almennytte som model for en bedre verden

Det ér dybt interessant, når fondsverdenen skaber en bevægelse i samfundet og sætter sig i spidsen for at finde løsninger på helt særlige udfordringer.

Både danske og udenlandske fonde er begyndt at tage FNs verdensmål til sig, og flere er i gang med at implementere dem i deres filantropiske strategier. Måske er fremtidens filantropi et øget fokus på nye modeller, der understøtter en bæredygtig udvikling. Almennytte dækker bredt, men kan det i fremtiden være med til at skabe en endnu mere bæredygtig tænkning i samfundet?

Nedenfor er to eksempler på fonde, der på hver sin måde er med til at sikre, at projekter og initiativer skaber en bedre verden – på kort eller længere sigt:

Industriens Fond har bl.a. iværksat initiativet SDG Accelerator i tæt samarbejde med UNDP. Formålet med projektet er at hjælpe virksomhederne og deres ansatte med at omfavne verdensmålene, og at gøre dem til et pejlemærke for forretningsudviklingen og løftestang for virksomhedens omsætning og omdømme.

Tuborgfondet ønsker bl.a. at udbrede verdensmålene blandt unge mennesker globalt med programmet Sammen om verdensmålene, hvor unge skal engagere sig i verdensmålene og gøre dem til deres egne verdensmål.

2030-netværket er et fondsstøttet forum, der skal forene og forstærke alle sektorer i Danmark i arbejdet for, at Danmarks bidrag til indfrielsen af verdensmålene forbliver ambitiøst. Forummet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der gøres status over, hvor langt Danmark er kommet med implementeringen af verdensmålene, ligesom der hvert år sættes fokus på et særligt emne eller en sektor i Danmark. Projektet er bl.a. støttet af RealDania og Rambøll Fonden. I første omgang udvikles en baseline for verdensmål nummer 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Begyndelsen på en bevægelse er skabt – nu handler det om at sætte handling og måling til de fine ord – så civilsamfundet, det offentlige, fondene og virksomhederne kan være med til at skabe en bedre verden!


Vi har i PrimusMotor indarbejdet verdensmålene i vores Fundraising kursus, læs mere om kurset og tilmeld dig her

Malene Stub Selmer