Friluftsrådet 2019

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 forskellige organisationer. Friluftsrådet har som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser. Friluftsrådet har en vision om at skabe ”Friluftsliv for alle - i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.”

 

Friluftsrådet administrerer en række puljer ”Udlodningsmidler til friluftsliv” og uddeler hvert år driftstilskud til foreninger og tilskud til projekter, der udvikler og forbedrer mulighederne for friluftsliv i Danmark. Pengene er en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil og udbytte fra Det Danske Klasselotteri. 

 

Der er flere muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt hos Friluftsrådet. Lige nu har Friluftsrådet fire aktuelle temaer:

Flere ud i den nære natur – Her kan du søge om tilskud til projekter, der skaber nye muligheder for friluftsliv og fællesskaber i den lokale natur.

Bedre forståelse af naturen – Her kan du søge tilskud til projekter, der forbedrer befolkningens naturforståelse.

Bevæg dig i naturen – Her kan du søge om tilskud til projekter, som giver de mindst aktive grupper i befolkningen bedre muligheder for at bevæge sig i naturen fx borgere uden for arbejdsmarkedet, beboere i sociale boligområder, borgere med psykiske funktionsnedsættelser samt småbørnsfamilier.

Undervisning i naturen – Her kan du søge om tilskud til projekter, der udvikler skolers mulighed for at afholde undervisningsforløb i større naturområder fx nationalparker.

 

Den næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2019.

Malene Stub Selmer