LB Fonden

LB-Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet af Lærerstandens Brandforsikring.

Fondens primære formål er at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet:

  • a) i første række at yde støtte i form af gaver eller lån til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn  for undervisningsområdet

  • b) i anden række at yde sådanne bidrag til almennyttige og velgørende formål, som bestyrelsen finder særlig anledning til at bevilge

LB Fonden har i år FNs verdensmål som tema: De uddeler midler til projekter på undervisningsområdet, der kobler verdensmålene med entreprenørskab, innovation eller iværksætteri.

Som noget nyt har LB Fonden og LB Foreningens Fond i 2019 valgt at arbejde sammen om at uddele penge under årets tema.

Der uddeles samlet 1 million kroner. 

Kontakt gerne fonden inden for opklarende spørgsmål vedr. årets tema, tildelingskriterier og ansøgningsprocedure. Fonden laver ikke forhåndsvurderinger af dit projekt. 

Fonden lægger vægt på, at dit projekt:

  • svarer på årets tema

  • kommer det danske uddannelsessystem til gode

  • sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv

  • indtænker relevante aktører, eventuelle samarbejdspartnere og/eller sikring af videndeling

  • er skalerbare eller kan inspirere andre

  • med fordel har en plan for finansiering og videreførsel af projektet, når bevillingen udløber

Der er åbent for ansøgninger. Der kan søges til og med den 1. september. 2019.

https://www.lbforeningen.dk/lb-fonden

Malene Stub Selmer