Tip til dig som mødeleder

Det anerkendende interview

Når I på et møde skal arbejde i dybden med et vigtigt emne - eller et problem, som I skal finde løsningen på - er det en god ide at overveje hvilke gode erfaringer, I har med den pågældende udfordring. Mødedeltagerne vil højest sandsynligt have oplevet situationer, hvor de faktisk havde succes med at tackle den problemstilling, som I har på dagsordenen. I det anderkendende interview kortlægger I jeres styrker og drømme - og får samtidigt indsamlet ønsker til forandringer. Udgangspunktet for det anerkendende interview er, at en fælles dialog om de gode historier er nøglen til at løse problemet.

 

Sådan gør du

1) Inddel mødedeltagerne i par – gerne to, som ikke kender hinanden så godt, eller bed mødedeltagerne om selv at finde en makker.

2) Giv nu makkerparrene besked på at interviewene hinanden i 15 minutter, hvor de sammen drøfter, hvilke positive erfaringer de har med problemstillingen. Det kan være en gode ide at udarbejde et ark med spørgsmål, som parrene skal stille hinanden. Arbejder I fx med begrebet arbejdsglæde og stolthed kan du bede deltagerne stille hinanden spørgsmål som: "Hvornår følte du dig sidst stolt over dit arbejde? Hvornår har du sidst oplevet dine kolleger i en situation, hvor du blev stolt på deres vegne? Hvordan kan vi bruge vores erfaringer til at styrke den faglige stolthed her på vores arbejdsplads?"

3) Når deltagerne har interviewet hinanden, beder du nogle af parrene fortælle, hvad de er kommet frem til. Det er nu din opgave som mødeleder at inddrage deltagernes erfaringer i det videre arbejde med emnet.

Det anderkendende interview kan også laves som en walk-and-talk, så alle mødedeltagerne får frisk luft og fornyet energi til resten af mødet.

Malene Stub Selmer