Gør som designerne
- 5 enkle steps til at forstå dine brugere

Design Thinking handler om at finde alternative strategier og løsninger, der måske ikke er dem, du og din organisation overvejer som udgangspunkt. For at mestre metoden skal du turde starte med at spørge ind til det egentlige problem hos dem, du ønsker at gøre en forskel for.

Design Thinking kan bruges i mange forskellige sammenhænge og bliver brugt både i det private og i det offentlige, men metoden kræver en struktureret og tålmodig indsats. Du skal med andre ord gå nysgerrigt og undersøgende til værks.

Skærmbillede 2018-01-18 kl. 09.56.02.png

STEP 1 – EMPATI

Vejen til indsigt i dine brugere går igennem empati. Empati er evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted og leve sig ind i denne persons oplevelse af verden. Du har måske en række antagelser om dine brugere, og hvad brugerne oplever som et problem – men faktisk er de vigtigste indsigter ofte dem, du ikke havde forestillet dig på forhånd.

Metoder, du kan bruge til at forstå dine brugere, er fx interviews og observationer.

 

STEP 2 – DEFINER

Når du er kravlet ind i hovedet på brugerne og har opnået en forståelse af brugernes verdensbillede, er det muligt at identificere problemet. I stedet for at hoppe direkte til problemet sådan som du i udgangspunktet tænkte, at det måtte opleves af brugerne, har du gjort dig den ulejlighed at være nysgerrig på brugernes oplevelse. Nu kan du definere udfordringen sådan, som den opleves af dine brugere.

 

STEP 3 – IDEGENERERING

Når du har defineret udfordringen, er tiden kommet til at generere idéer, der kan løse udfordringen. Her er det selvfølgelig oplagt at inddrage brugerne og få deres idéer til, hvordan problemet kan løses. Husk, at hvis du skal få nye idéer og ikke bare reproducere det, du ved i forvejen, skal du inddrage forskellige mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder. Jo mere forskellige I er, jo større er sandsynligheden for, at idéerne, der bliver produceret, er anderledes og nytænkende.

Metoder, du kan bruge til at få idéer, er fx afholdelse af en idégenereringsworkshop.

 

STEP 4 – BYG EN PROTOTYPE

Når du har samlet op på idéerne, vil du ofte stå med 2-3 idéer, der måske er potentiale i. Spørgsmålet er, så hvordan du viser din idé? Det gør du ved at bygge en prototype. Der kan være tale om en prototype bygget af ispinde og bølgepap – men der kan også være tale om en digital prototype. Pointen er, at idéen skal have ”krop”, så du kan vise den og få feedback fra brugerne.

 

STEP 5 – TEST

I den sidste fase skal prototypen ud at møde brugerne for at finde ud af, om den er et troværdigt og brugbart svar på deres behov og udfordringer. Du skal være indstillet på flere tilretninger, og måske skal du gennemgå de fem steps igen, fordi der er noget, du har overset eller brugernes behov har ændret sig. Design Thinking er med andre ord ikke en lineær proces, men et udviklingsarbejde i flere loops, før den endelige løsning ligger klar.

 

SÅ HVAD ER DET, DESIGN THINKING KAN?

Design Thinking kan

  • gøre det komplekse mere simpelt
  • skabe værdi frem for blot at ”beskrive og kortlægge” værdien
  • er action-orienteret ”learning by doing”
  • reducerer risici og omkostninger - du finder hurtigt ud af hvad, der giver værdi for brugerne og bruger ikke unødige ressourcer på at udvikle produkter og serviceydelser, der ikke er et svar på brugerens behov
  • skabe et højt niveau af nytænkning ved at være nysgerrig

 

Med Design Thinking kan du udvikle og optimere dine produkter og serviceydelser, så de matcher brugernes behov

Malene Stub Selmer