Fundraising: Fondsstrategi

SÅDAN LAVER DU EN FONDSSTRATEGI DER GIVER DIG FUNDAMENTET FOR DINE ANSØGNINGER

FÅ VORES VEJVISER HER

En fondsstrategi er en ”vejviser” for, hvilke fonde du skal søge, og hvordan du skal vinkle dine ansøgninger mod hver enkelt fond. Følg vores 6 enkle steps og få en fondsstrategi, der kan være din rettesnor og hjælpe dig på vej i din ansøgningsproces.

Hos PrimusMotor starter vi altid ethvert større projekt med at udarbejde en fondsstrategi.

1. Lav en SWOT-analyse

SWOT står fro Strengths, Weakness, Opportunities og Threats (Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler). Styrker og svagheder er de interne faktorer, som du selv har mulighed for at påvirke, det kan fx være at nedsætte det rigtige team med de rette kompetencer ift. dit projekt. Muligheder og trusler er de eksterne faktorer, som du skal agere efter for at stå stærkt i din ansøgning og overfor dine konkurrenter, det kan fx være lovgivning. Når du har udarbejdet SWOT-analysen, har du et overblik over, hvor din projektidé mangler fokus og udvikling for at blive et gennemarbejdet fondsprojekt, som vækker fondenes interesse.

2. Screening af fonde

Start tidligt i processen med at screene hvilke fonde der kunne tænkes at støtte inden for dit projektområde. Der findes tusinder af fonde, store og små, hvoraf nogle er mere åbne omkring, hvad de støtter end andre. Der er flere steder, hvor du kan få et overblik over fonde.

Tjek fx puljeguiden.dk og fonde.dk. Derudover kan du abonnere på diverse ministeriers hjemmesider, hvor ministerierne ofte vil skrive, når der er puljer at søge. Du skal helst kunne finde minimum 3-4 fonde, som er relevante, og som giver beløb i en størrelsesorden, der er nødvendig for at realisere dit projekt.

3. Vinkling

Vinkling er din måde at kommunikere til den enkelte fond på. Skal du f.eks. lave et projekt med at få udsatte unge i arbejde, vil dit WHY ikke ændre sig, men vinklingen til fonden ændrer sig. Fonde ser gerne, at du har en nytænkende vinkel på dit projekt og en demonstrationsværdi. Dette er afgørende for, om du opnår fondsmidler.

4. Partnerskab

Det er vigtigt, at det er den rigtige ansøger, der står som hovedansvarlig for projektet. Gode samarbejdspartnere, der er med til at validere og udbrede projektet er guld værd. Men vigtigst er det, at hovedansøgeren er en organisation, der har de rette projektfolk med erfaring og troværdighed. Måske skal I grundlægge en ny forening eller selvejende institution for at løfte opgaven rigtigt.

5. Prioriter fondene

I din fondsstrategi skal du også foretage en prioritering af, hvilken rækkefølge de fonde, du har fundet, skal søges i. Det er et godt tip at starte med at søge den fond, der er mest oplagt og som er kendt for at give flest penge inden for dit område. Derudover er det ofte en fordel at søge lokale fonde eller kommunens puljer først. Send ikke alle dine ansøgninger af sted på én gang men forsøg dig lidt frem.

6. Tids- og handlingsplan

En god ansøgning tager tid, og derfor er det vigtigt, at du starter i god tid inden fondens deadline. Tiden afhænger af projektets størrelse. Du skal tage højde for at det tager tid at gå i dialog med fondene og at inddrage brugere og interessenter.

I vores håndbog i projektudvikling og fundraising gennemgår vi ovenstående 6 trin detaljeret og med konkrete eksempler. Du kan købe vores håndbog her.

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde en fondsstrategi for dit projekt. Læs om vores fundraisingydelser her

 

Rahul dhiman