Fundraising: Tag kontakt til fonden

DEN FØRSTE KONTAKT MED FONDENE

- FÅ VORES DREJEBOG TIL HVORDAN DU RINGER OG PRÆSENTERER DIT PROJEKT

I PrimusMotor fremsender vi aldrig en ansøgning til en fond uden først at have ringet og præsenteret projektet telefonisk. ”Hvorfor skulle det være nødvendigt”, spørger du måske. Ved at ringe til fonden får du at vide, om fonden overhovedet er interesseret i at modtage en ansøgning. Hvis ikke, sparer du tiden og kan i stedet skrive andre ansøgninger. Hvis fonden er interesseret, kan få du nogle vigtige input til, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvordan projektet skal beskrives.

Kan du huske sidst du var til eksamen?

Sådan kan det godt føles at skulle ringe til en fond. Men det er faktisk sværere. For du kender ikke det nøjagtige pensum, og ingen lærer har gennemgået stoffet på forhånd. Men ligesom med en eksamen kan du komme langt med forarbejde. Drejebog til den indledende dialog med fondene Sådan forbereder du dig:

Step 1. Research på fonden. Undersøg omhyggeligt fondens strategi og hvilke indsatsområder de støtter. Det kan du gøre ved at læse alt, hvad du kan google dig til omkring fonden. Mange fonde har hjemmesider, hvor de skriver om deres strategi, formål og projekter, som de tidligere har støttet.

Step 2. Forbered din pitch. Hvad vil du med dit projekt og hvorfor? Din vision og det du ønsker at opnå med dit projekt udgør tilsammen dit “HVORFOR”. Og her skal der være et match, med de fonde du vælger at søge. Forbered en kort pitch af dit projekt, en 2 minutters præsentation af projektet. Husk at din pitch kan være forskellig alt efter, hvad det er for en fond, du kontakter.

Step 3. Forbered spørgsmål til fonden. Hvad er det, du har brug for at vide for at kunne ansøge fonden? Forbered en række spørgsmål som du skal huske at stille fx: ”Hvilket beløb vil jeg kunne ansøge om? ” ”Skal jeg medsende et driftsbudget?” Osv.

Step 4. Ring til fonden. Når du har sikret dig, at dit projekt ligger inden for fondens formålsområde, og du har set på, hvad fonden tidligere har støttet, er du klar til at kontakte fonden pr. telefon og at stille dine uddybende spørgsmål. Din indledende afklaring og research klæder dig på til samtalen. Forklar kort og præcist (din pitch), hvad dit projekt går ud på, hvem din målgruppe er, og hvorfor I gerne vil gøre en forskel for netop denne gruppe. Hvis det føles svært, så mind dig selv om, at fondsmedarbejderen også har et succesmål, der handler om at få gode projekter ind, som gør en forskel.

Step 5. Lyt til de spørgsmål, som fondsmedarbejderen stiller dig. Spørgsmålene vil typisk være for at tjekke, om dit projekt ligger inden for det, som i øjeblikket har prioritet hos fonden. Spørgsmålene kan også handle om organisationsform, samarbejdspartnere og tidligere erfaringer med målgruppen. Fondsmedarbejderens spørgsmål er et signal til dig om, hvad fonden lægger vægt på, og det kan være en god idé at svare på spørgsmålene i en ansøgning.

Step 6. Vær åben. Fondsmedarbejderen kommer måske med alternative vinkler på dit projekt, fx forslag til nye samarbejdspartnere som vil kunne øge udbyttet af projektet eller erfaringer fra igangværende projekter. Ofte har fondsmedarbejdere overblik og et bredt kendskab til aktører og nyskabelser inden for deres felt. Du og fondsmedarbejderen har en fælles interesse i at få en god dialog om dit projekt. Hvis du får fonden som medskaber af dit projekt, øger det din sandsynlighed for en bevilling.

Step 7. Spørg om du må sende en miniprojektbeskrivelse. Hvis fondsmedarbejderen vurderer, at dit projekt kan være interessant for fonden, så spørg om du må sende en miniprojektbeskrivelse. En mini-projektbeskrivelse fylder ca. 1 A4-side og beskriver de vigtigste aspekter af dit projekt. Miniprojektbeskrivelsen kan være en måde at invitere fonden til en dybere dialog om projektet, inden du fremsender en egentlig ansøgning.

Step 8. Overvej et møde med fonden. Måske er der basis for at afholde et møde med fonden. I så fald handler det om at sætte det rigtige hold. På mødet skal du og dit team være repræsenteret både ledelsesmæssigt og på ildsjæleniveau.

Step 9. Lav en aftale om hvad der nu skal ske. Inden du afslutter samtalen med fondsmedarbejderen så husk at aftale, hvad du nu skal gøre. Skal du sende en miniprojektbeskrivelse eller en ansøgning? Skal du lave en anden organisering af dit projekt eller noget andet ”hjemmearbejde”, der skal være i orden, før du måske skal ringe igen?

HUSK

Ligegyldig hvad der kommer ud af kontakten til fonden, så husk at være tro overfor kernen i dit projekt og det DNA, som netop din organisation har. For at få succes er det vigtigt, at du bliver ved at have hjertet med også i de ændringer af projektet, der måtte komme gennem dialogen med fondene.

Vil du vide mere om at gå i dialog med fondene og skabe et succesfuldt projekt, så deltag på et af vores fundraisingkurser.

Rahul dhiman