Fundraising: Samarbejdserklæringer

SÅDAN VISER DU, AT DER ER OPBAKNING TIL DIT PROJEKT

– FÅ VORES GUILDE TIL SAMARBEJDSERKLÆRINGER

I sidste blogindlæg skrev vi om den store betydning af at kunne vise de fonde, du vil søge, at dit projekt kommer mange mennesker til gavn. Spørgsmålet er så, hvordan du overfor fondene kan vise brugernes og samarbejdspartnernes engagement? Men før vi giver dig svaret på det spørgsmål, skal vi have styr på forskellen på brugere og partnere. For de har nemlig forskellige roller i dit projekt. Dine samarbejdspartnere kan være med til at udforme ansøgningen og kan også få en rolle i at gennemføre projektet. De bidrager med ressourcer ind i projektet og de modtager måske også en del af den kommende projektstøtte. De er med andre ord medansvarlige for projektets gennemførelse. Det er vigtigt, at det fremgår af ansøgningen, hvorfor de er med i projektet, og hvilke kompetencer, ressourcer eller hvilken fagekspertviden, de bidrager med. Brugerne har ikke samme indflydelse og medansvar for projektet som partnerne. De er nærmere garanter for, at dit projekt kommer mange mennesker til gavn og at projektet har samfundsmæssig relevans. Overfor fondene skal du kunne vise, at brugerne har haft indflydelse på udviklingen af dit projekt, og at de vil benytte projektets faciliteter eller resultater efterfølgende.

Guide til samarbejdserklæringer

I PrimusMotor har vi stor succes med at vise brugernes engagement i projekter ved at lade dem udarbejde en støtteskrivelse, også kaldet en samarbejdserklæring. Samarbejdserklæringer er også relevante i forhold til fagpersoner eller eksperter, som har en særlig indsigt i den problemstilling, som dit projekt er et svar på. Det kan også være myndigheder, som ikke selv har en direkte forpligtelse på området, men som gerne vil støtte dit projekt, fx fordi det gavner lokalområdet.

Grundskabelonen til en samarbejdserklæring lyder sådan her: 

"Organisation X vil gerne med denne samarbejdserklæring bekræfte vores fulde opbakning til projekt Y. Projektet er væsentligt for os, fordi…… Vi forventer at få …. ud af projektet".

Få dine partnere til at udarbejde en samarbejdserklæring efter skabelonen ovenfor. Teksten skal sættes ind på brevpapir med logo, ligesom den skal underskrives. Det er vigtigt at få de rette folk til at underskrive erklæringen. Eksempelvis er det bedst, hvis kommunens samarbejdserklæring er underskrevet af borgmesteren eller en af cheferne. Alle samarbejdserklæringer skal samles i ét dokument, som du vedhæfter ansøgningen som bilag. Er der tale om en større ansøgning, kan du også bruge citater fra erklæringerne i selve ansøgningsteksten. 

Vil du have flere gode råd til, hvordan du viser fondene opbakningen til dit projekt, så deltag i et af vores fundraisingkurser.

Rahul dhiman