10 tips til fundraising

1. Projektidé og fondens formål skal passe sammen

Når du laver research på relevante fonde, så læs nøje fondens opslag og kriterier for uddeling grundigt igennem. Hvad er det fonden arbejder for - bedre betingelser for dyr i den vilde natur, at give mennesker mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, hjælp til udsatte børn og unge? Overvej om dit projekt passer til fondens formål eller om du hellere skal finde en anden fond.                  

2. Din projektidé skal stå knivskarpt

Når du skriver din ansøgning skal det være let og hurtigt at afkode, hvad der er kernen i dit projekt - ikke noget med lange baggrundsbeskrivelser og forklaringer før man kommer til det væsentlige. Vær enkel, tydelig og præcis i din formulering af projektet.  

3. Vær skarp på dit projekts “Hvorfor”

Det er vigtigt at læseren af din ansøgning hurtigt kan afkode, hvad formålet er med dit projekt, men endnu vigtigere er det at læseren forstår hvorfor dit projekt er vigtigt. Dit hvorfor er kernen i projektet og det er derfor vigtigt at være helt skarp på dette. Dit hvorfor er ikke at skolens elever skal have en 3D printer, men snarere at det skaber større glæde, selvtillid og lyst til skolearbejde når deres projekter kan få fysisk form og bruges til noget konkret.

4. Argumenter for projektets relevans 

Selv om din ansøgning ikke skal fyldes ud med lange omstændelige baggrundsbeskrivelser, skal du alligevel sætte dit projekt ind i en samfundsmæssige kontekst. De fleste fonde har et almennyttigt sigte, og de vil vide hvorfor lige netop dit projekt gør en forskel. 

5. Dit resume er din elevator-pitch

Man taler om at iværksættere skal kunne præsentere deres virksomhedsidé på den tid det tager at køre i elevator med en potentiel investor. På samme måde skal du anskue resumeet i din ansøgning - her skal du på 10 linjer sælge dit projekt og gøre fondsmedarbejderen interesseret i at læse resten af ansøgningen.  

6. Lav en tydelig plan for projektets aktiviteter

En fejl som mange begår er ikke at udarbejde en overskuelige tids- og projektplan i deres ansøgning. Vis fondene præcis hvilke aktiviteter dit projekt rummer, for fonden vil naturligvis gerne vide HVORDAN du vil realisere det formål, du har beskrevet. 

7. Del den viden som projektet genererer 

Du har naturligvis en målgruppe for dit projekt - men hvad skal der ske med de erfaringer og den viden, der bliver genereret gennem projektet? Overvej hvordan du kan dele den viden projektet kommer til at give, med andre inden for samme felt. Fonden vil være optaget af at deres donation til dit projekt kommer flest mulige til gavn og at det kan inspirere andre.

8.  Skriv så alle forstår

Måske er dit projekt meget specialiseret og måske har du en særlig viden indenfor dit felt. Selvom det er tilfældet skal du være i stand til at beskrive dit projekt på en måde, så din ansøgning kan læses af folk, der ikke sidder inde med specialistviden. Så drop fagtermerne og brug et sprog, som alle forstår. 

9. Tjek at dit projekt lever op til formalia 

Kræver fonden at du har nordiske partnere med i projektet? Skal projektet være afsluttet inden udgangen af året? Stiller fondene krav om, at der skal være koblet en forsker på projektet? Læs fondens krav grundigt igennem og tag højde for kravene i din ansøgning. Overvej også om du selv skal kan løfte de krav fondene stiller, eller om du skal ud og indgå partnerskaber for at kunne leve op til formalia. 

10. Husk forankringen af dit projekt

I din fondsansøgning er det vigtigt, at du beskriver forankringen af dit projekt. Fonden vil naturligvis være interesseret i at det projekt de har støttet ikke bare dør ud efter projektperiodens udløb, men at modeller, metoder og viden forankres i din organisation. Er dit projekt af fysisk karakter fx en naturlegeplads, eller en skaterbane, skal du kunne beskrive overfor fonden, hvordan du vil klare drift og vedligehold, så fondens investering varer længst muligt. 

Har du brug for mere end tips? I vores Håndbog i Projektudvikling og Fundraising giver vi dig alle vores egne gennemtestede redskaber og modeller til at komme i mål med dit fondsprojekt.

Brug for sparring? Vi vil gerne hjælpe dig med at komme i mål med dit projekt og tilbyder en startpakke i fundraising hvor du får: en minifondsliste målrettet dit projekt, håndbogen “Få succes med fundraising” og 2 timers sparring på dit projekt til 5.900 kr. ekskl. moms.

Malene Stub Selmer