strategi hos vestforsyning

Vestforsyninger et multiforsyningsselskab som har fokus på klima-, miljø-, udviklingsprojekter og ikke mindst forsyningssikkerheden til kunderne. Vestforsyning har flere forskellige udviklingsprojekter, som man blandt andet samarbejder med kommunen om at løfte. 

Fokus på projektstrategidagen var at tænke på tværs af forsyninger i forhold til klimatilpasningsprojekter. Derudover var fokus at få tænkt strategisk i forhold til borgerinvolvering i samarbejde med kommunen.

udbytte af workshop

-  At få fundet ind til, hvad der kendetegner et godt projekt

-  Via arbejdet med en konkret case at afprøve et nyt værktøj til at skabe   et fælles billede af et projekts hovedpunkter

-  At få et strategisk grundlag for borgerinddragelse/samskabelse

-  At få tænkt endnu mere på tværs af forsyninger og øge kendskabet til   hinanden

-  At få udarbejdet en drejebog i overskrifter til et involverende   byudviklingsprojekt

 

KUNDE

Vestforsyning i Holstebro