SITUATIONEN

EUC Syd er Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med adresser i en række byer. Uddannelsesinstitutionen har igennem en længere periode skulle forholde sig til og reagere på reformer og nye politiske krav og initiativer, ligesom man må tilpasse sig de stadig mindre ungdomsårgange. Alt dette har resulteret i, at man på EUC Syd har haft behov for at arbejde med, hvordan medarbejdernes faglige stolthed får plads i en hverdag, der er præget af markante forandringer og løbende omstruktureringer.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • PrimusMotor har i foråret 2016 medvirket til en ansøgning til Kompetencefonden på projektet ”Den Faglig Stolte Organisation”.  Herunder design af forløb og mål.
  • Planlægning og facilitering af en række fyraftensmøder og workshops, hvor medarbejdere på tværs af faggrupper, involveres i at styrke fagligheden og trivslen på EUC Syd. Projektet bygger på aktionslæring, hvor medarbejderne selv er med til at skabe de ønskede forandringer, som også skal gøre en forskel for eleverne og erhvervslivet.

 

RESULTAT

Indtil videre er resultatet et øget fokus på videndeling, holdning og de studerendes trivsel.

Projektet er igangværende.

 

KUNDE

EUC Syd