FÅ DEN GODE IDÉ

- Værktøj til idéudvikling

Har du brug for at få nogle anderledes og unikke idéer eller for at finde løsningen på et problem, som I bokser med lige nu, kan du bruge metoden Omvendt Brainstorming. Metoden fungerer bedst i mindre grupper men kan også gennemføres individuelt.

Sådan gør I:

  • Start med at formulere jeres udfordring som et positivt åbent spørgsmål, fx: ”Hvordan får vi udlejet flere boliger?”
  • Formulér herefter en negativ version af jeres spørgsmål, så den bliver vendt på hovedet i forhold til den oprindelige formulering. Den negative formulering skal gerne være så ekstrem som muligt, fx: ”Hvordan sikrer vi, at ingen får lyst til at leje en bolig?”
  • Tag nu jeres negative opgaveformulering og skriv alle de idéer ned, I kan komme i tanker om – også selv om det umiddelbart ingen mening giver. Dette skal foregå uden kritik eller vurdering af idéerne. Det gælder om at bruge fantasien, slippe hæmningerne og udvikle de mest skøre, fantastisk og absurde idéer.
  • Tag nu de negative idéer, I har udviklet, og gennemgå dem én ad gangen. Vend dem om til positive idéer, som kan være løsninger på jeres udfordring. En negativ idé kunne fx være, at I lukker boligkontoret og alle telefonlinjerne. Den idé kan eksempelvis vendes om til en god idé om, at man kan leje boliger via nettet, og at betjeningen er mere digital fremadrettet. Til gengæld skal der større fokus på personlig service overfor kunderne. Hensigten er, at de negative idéer skal provokere til at tænke i baner, I ellers aldrig ville være kommet ind på.