Vi oplevelser ofte, at folk afholder såkaldte brainstorm-sessions med fx borgere, hvor man forventer nytænkende og kreative idéer.

Men, det er jo sådan, at det med at finde på nye idéer ofte kræver, at man tænker ”ud-af- boksen” eller ”på kanten af boksen”. Vores hjerne er sådan indrettet, at man ofte følger de samme tankemønstre som i går og dagen før. Selv hvis vi virkelig forsøger at bruge vores fantasi, er vores tænkning alligevel en struktur/et mønster af eksisterende koncepter og idéer. 

Der er metoder til at få hjernen til at tænke i nye spor, ved at ændre vaner, men også ved at give hjernen nye stimuli. I PrimusMotor har vi ofte brug for ”kreative greb”, når vi skal hjælpe i en projektudviklingsproces. For hvis vi beder folk om at skrive idéer ned til fx en sø, så vil det typisk være en sti rundt om søen, ænder i søen eller små både. Det er der jo ikke noget galt med, men hvis vi virkelig har brug for retænkning, skal innovationsbarren løftes.

 

ØVELSE 1 - OPVARMNING

Her får du en opvarmningsøvelse til kreativ tænkning, som anvendes af IDEO.

Prøv at lade dit team bruge 2 min. på at lave så mange genstande ud af cirkler som muligt.

Det kan fx være en fodbold, en smiley etc.

Det er vigtigt, at øvelsen udføres på tid, da man så arbejder med et andet ”lag” i hjernen. Man skal føle sig lidt tidspresset. Denne øvelse vil være god gymnastik til at få hjernen til at prøve at tænke anderledes.

ØVELSE 2 – NEGATIV BRAINSTORM

Formålet med denne øvelse er at udvikle alternative og skæve idéer, ved hjælp af en negativ brainstorm. Man laver så at sige en omvendt brainstorm, hvor man først udvikler de værste og mest negative idéer man kan komme i tanker om. Herefter bliver hver negativ idé vendt til en positiv og brugbar idé, ved at se på hvad idéens modsætning er. Øvelsen er meget brugbar, når der er behov for at bryde med vanetænkning og stimulere deltagerne til at få helt anderledes idéer. Vi har fx brugt øvelsen i forbindelse med udvikling af klimasikringsprojekter, hvor der var behov for at inddrage borgerne. 

SÅDAN GENNEMFØRER DU EN NEGATIV BRAINSTORM

 
15337520_1166703200082185_7083979601034058607_n.jpg
  • A. Hvis du er mødeleder præsenterer du deltagerne for den positive opgaveformuleringen, som for eksempel kunne lyde: ”Hvordan kan vi skabe attraktive og unikke rekreative områder i vores by ved at bruge regnvand, som folk kommer rejsende langvejsfra for at opleve?” Den positive opgaveformulering omformuleres herefter til en negativ opgaveformulering, som beskriver det modsatte af det, man gerne vil opnå. Dette kunne for eksempel være: ”Hvordan kan vi skabe rædselsfulde områder i byen ved brug af regnvand, som vil afholde alle fra at besøge vores by og som vil få borgerne til at flytte fra byen?”
  • B. Deltagerne inddeles herefter i mindre grupper med 5-6 deltagere ved hvert bord. Deres opgave er at få idéer, der kan være svar på den negative opgaveformulering. Hver idé skrives på en separat post-it.
  • C. Når deltagerne har genereret en passende mængde negative idéer stopper du processen. Alle post-its hænges op på vægen, så deltagerne kan overskue alle de idéer, der er blevet udviklet.
  • D. Deltagerne ved hvert bord henter nu en tilfældig stak post-its og arbejder videre med en idé ad gangen. Hver post-it med en negativ idé sættes på et stykke papir, hvor den positive idé også noteres. Deltagerne skal spørge sig selv om: Hvad er det modsatte af denne idé? For eksempel kan en negativ idé lyde: ”Vi vil lave store søer på alle fortove, så folk ikke kan gå i byen uden at få våde sko og bukser.” Omformuleret til en positiv idé: ”Vi vil lave vandkanaler ved alle fortove, så der er noget smukt at se på i byen og man kan komme helt tæt på vandet uden at blive våd.”
  • E. Afslutningsvis udvælger hvert bord deres tre bedste idéer, som præsenteres i plenum.