STYREDE DIALOGER OG KREATIV IDÉUDVIKLING RESULTEREDE I EN KONKRET STRATEGI

 

 

SITUATIONEN

Bestyrelsen i en boligorganisation i Aarhus har i to omgange haft et ønske om at få planlagt og faciliteret en strategiproces for bestyrelsen. 

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Planlægning, gennemførelse og afrapportering af to strategidage med hovedbestyrelsen
  • Planlægning, gennemførelse og afrapportering af to strategidage med hovedbestyrelsen med henblik på at opdatere den tidligere strategiske plan og sætte nye mål frem mod 2018

Begge forløb omfattede flere workshops og resultatet var et målrettet fokus på organisationens udvikling og konkrete mål for at skabe en bedre boligorganisation. Boligorganisationens strategiske handlingsplan har gjort organisationen i stand til at forny og forbedre servicen, nytænke beboerdemokratiet og at udvikle fremtidssikrede boliger.

I løbet af det mangeårige samarbejde har PrimusMotor også hjulpet boligorganisationen med planlægning og gennemførsel af en bestyrelseskonference, hvor afdelingsbestyrelser blev inddraget i arbejdet med emner som konflikthåndtering, råderet, udvalgsarbejde og strategi.

 

RESULTAT

En strategi, som alle tager ejerskab til. Dermed lettes implementeringen.

 

KUNDE

Boligkontoret Aarhus