HVORFOR er dit projekt vigtigt at støtte? Hvilken større vision er det, du og fonden er fælles om, hvis de støtter dit projekt? HVAD er det konkret, du gerne vil med dit projekt, og HVEM (målgruppe) kommer det til gavn? Det skal desuden stå klart, HVORDAN de aktiviteter du vil gennemføre hænger logisk sammen med målgruppen og med dit projektformål. 

Dit HVORFOR er det vigtigste at få formuleret klart. Og dit hvorfor er ikke at byens borgere skal have en ny hal. Dit HVORFOR er snarere, at borgerne bliver fysisk og mentalt sundere af at røre sig i hallen og deltage i de fællesskaber, der få bedre mulighed for at udfolde sig. Dit HVORFOR er heller ikke, at drengene skal kunne se deres produkter i 3D, men snarere at det skaber større glæde og selvtillid og lyst til skolearbejde, når deres nørderi ved computeren også kan få fysisk form og bruges til noget konkret.

Vi har tidligere fortalt at det er vigtigt med en indledende minibeskrivelse af dit projekt, som kan sendes som "appetizer" til fondene. Det er et godt sted at starte, og den kan så efterhånden udbygges til en mere omfattende projektbeskrivelse.

Det konkrete indhold i ansøgningen afhænger selvfølgelig af projekttype- og størrelse. Vi har udformet en ansøgningsskabelon, der indeholder de væsentligste punkter, som de fleste fonde ønsker belyst. Skabelonen indeholder 14 punkter, men ikke dem alle behøver lige meget opmærksomhed i alle typer ansøgninger. Typisk vil en mindre ansøgning om et shelter ikke behøve at indeholde så meget om arbejdsmetoder, formidlingsaktiviteter, evaluering og forankring. Mens disse punkter er toprelevante for et projekt, der ønsker at udbrede et pilotprojekt om fx bedre madkultur til hele landet.

Download ansøgningsskabelonen her, print den ud og brug den i din ansøgningsproces.