LÅSBY - VANDETS OG LIVETS BY

KLIMATILPASNING MED BORGERINDDRAGELSE - FUNDRAISING

Skanderborg+Forsyningsvirksomhed.gif
Skanderborg+Kommune.jpeg

Landsbyen Låsby i Skanderborg Kommune står over for en stor udfordring i forbindelse med de øgede regnmængder. Derfor har kommunen og forsyningsselskabet iværksat et storstilet klimasikringsprojekt, der omfatter hele byen.


PrimusMotor har hjulpet Skanderborg Forsyningsvirksomhed og Skanderborg Kommune med design af et forløb med brugerstudier, interessentanalyser, workshops, idékatalog, organiserings-forslag og sidst men ikke mindst kompetenceudvikling af forsyningens medarbejdere. Ligeledes har PrimusMotor hjulpet med borgerprocesser, kommunikation og den indledende fundraising.

Låsby1.png
Låsby2.png
Låsby3.png
Låsby4.png