SPÆNDENDE WORKSHOPS OG IDÉGENERERING SKABTE EJERSKAB TIL NYE HAVELØSNINGER I VILLAKVARTER

 

 

SITUATIONEN

Odense Kommune og VandCenter Syd arbejdede sammen om at klimasikre odensebydelen Skibhus. De øgede regnmængder skulle bl.a. nedsives i private haver, og derfor var der behov for at inddrage borgerne. Ønsket fra forsyning og kommunen var, at der skulle udvikles alternative regnvandsløsninger, der holder vandet ude af kloakkerne. Idéen var, at vandet skulle håndteres på jordoverfladen, hvor det samtidig kunne bruges til at give hele området et visuelt og rekreativt løft.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Samskabelse med forsyning og kommune omkring et internt projektfundament med en fælles beslutning om mål, proces og opgaver.
  • Gennemførelse af en række interviews med borgere og interessenter i området.
  • Planlægning og gennemførelse af en række workshops, hvor borgerne blev involveret i en sjov og anderledes proces. Det handlede om at skabe dialog og få adresseret borgernes behov og eventuel modstand.

 

RESULTAT

Mange af de involverede borgere kunne se behovet for håndtering af regnvandet og ønskede at etablere forskellige former for nedsivningsanlæg i egne haver.

 

KUNDE

VandCenter Syd og Odense Kommune