PROJEKTSTRATEGI I HELSINGØR KOMMUNE

SITUATIONEN

Helsingør Kommune arbejder strategisk med udvikling på tværs af centre – og der er mange gode projekter i gang, som alle kan være med til at løfte Helsingør til at blive endnu mere attraktiv at være borger i samt til at tiltrække flere børnefamilier. 

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

PrimusMotor planlagde og afholdte en projektworkshop, hvor kommunens projekter blev foldet ud, prioriteret og vurderet ift., hvilke projekter, der evt. kunne kobles sammen. Det blev synligt for projektdeltagerne, at der var god mening i at tænke på tværs og skabe synergi.

Udbyttet af projektworkshoppen

- At få fundet ind til hvad, der kendetegner et godt projekt

- At få skabt et overblik for alle

- At få fundet ind til Helsingørs DNA – og sikre, at projekter fremadrettet udvikles under det overordnede brand for Helsingør

- At få tænkt endnu mere på tværs af centre og øget kendskab til hinanden

- At få fundet frem til koblinger og sammenhænge, der skal ses i en fondsmæssig sammenhæng, men også give et større ”løft”

- At få prioriteret indsatserne/projekterne, så alle efterfølgende kan beslutte hvad, der skal foregå hvornår og hvorfor

- At få klargjort til en fondsproces, så der bliver en klar fondsstrategi fra kommunens side, hvor alle ved hvem, der søger hvilke fonde og hvorfor

 

KUNDE

Helsingør Kommune