Program for fundraisingkursus

09.00 - 09.30

Ankomst og morgenmad

09.30 – 12.30

Viden fra begge sider af fondsbordet: Fundraisingspecialisterne klæder dig på til at arbejde med fundraising.
Undervejs får du frisk luft på en walk-and-talk, hvor du drøfter din nye viden med os og de andre kursister.

12.30 - 13.45

Frokost

13.45 – 15.30

Du arbejder med dit eget projekt og bruger dine nyerhvervede værktøjer i praksis.
Du har mulighed for at trække på os, mens du arbejder.
Har du sendt dit projekt til os på forhånd, får du vores individuelle feedback på dit projekt.

15.30 - 16.00

Opsamling: Du kan stille spørgsmål og blive inspireret af de andre kursisters projektideer.

 

Kurser med særlige temaer

På nogle af kurserne arbejder vi med et særligt tema, fx natur, sundhed eller FN’s verdensmål.
Her gennemgår vi cases og eksempler, så du får inspiration, du umiddelbart selv kan bruge i praksis.
Selve grundstrukturen – og vores overordnede input om fundraising – er den samme på alle kursusdage.
Derfor får du et stort udbytte uanset hvilket emne, du arbejder med.
Mange af vores kursister opfatter det som en ekstra bonus, når vi gennemgår cases, der ligner deres eget projekt.