9.00 - 9.30
Ankomst og morgenmad

9.30 – 12.30
Viden fra begge sider af fondsbordet: Fundraisingspecialisterne klæder dig på til at arbejde med fundraising
Undervejs får du frisk luft på en walk and talk, hvor du drøfter din nye viden med de andre kursister og med os

12.30 - 13.45
Frokost

13.45 – 15.00
Du arbejder med dit eget projekt og bruger dine nyerhvervede værktøjer i praksis.
Du har mulighed for at trække på os, mens du arbejder.
Har du sendt dit projekt ind til os på forhånd, får du også vores individuelle feedback på dit projekt

15.00 - 16.00
Opsamling: du kan stille spørgsmål og blive inspireret af de andres projektideer.

 

Kurser med særlige temaer

På nogle af kurserne arbejder vi med et særligt tema. Det kan eksempelvis være natur eller sundhed. Her gennemgår vi cases og eksempler, så du får inspiration, du umiddelbart selv kan bruge i praksis, hvis du arbejder med de samme temaer. Selve grundstrukturen – og vores overordnede input om fundraising – er den samme på alle kursusdage. Derfor får du et stort udbytte, uanset hvilket emne du arbejder med. Mange af vores kursister opfatter det som en ekstra bonus, når vi gennemgår cases, der har ligheder med deres eget projekt.