INVOLVERING OG SAMSKABELSE MED FOND GAV PROJEKTMIDLER TIL UNIK OPLEVELSESSTI

 

SITUATIONEN

Området Øvre Grejs Ådal ved Vejle, rummer en meget varieret natur, der spænder fra kløfter, bløde bakker, åbent agerland og store skovpartier. Hopballe Mølle og Vejle Kommune ønskede at gøre det spændende område tilgængeligt for offentligheden og at formidle områdets natur og kulturhistorie. I et tæt samarbejde blev der udviklet et koncept for en oplevelsessti. Konceptet tog udgangspunkt i en række formidlingsspor omkring kulturarv, lige fra Kongernes Jelling til industrihistorien ved Grejs.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Projektudvikling i tæt samarbejde med en større fond.
  • Inddragelse af kommunen.
  • Fundraising.

 

RESULTAT

I alt blev der bevilget 2 mio. kr. til projektet.

 

KUNDE

Hopballe Mølle og Vejle Kommune