OPI - LIVING LAB DESIGN

SITUATIONEN

PrimusMotorblev i 2018 valgt som designkonsulent på OPI-projektet ”Mit hjem som arbejdsplads”. Den problemstilling, der skulle arbejde med i projektet omhandlede konflikten mellem arbejdsmiljøloven og service- og sundhedslovgivningen – mellem medarbejdernes ret til et forsvarligt arbejdsmiljø og borgerrens ret til at bestemme i eget hjem. 

Der skulle således udvikles en digital løsning, som kunne afhjælpe konflikten, der ofte opstår, når en borger bliver syg og skal modtage pleje i eget hjem, og når hjemmet således bliver en arbejdsplads for en lang række medarbejdere.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

PrimusMotors opgave var at facilitere en udviklingsproces med brug af designmetoder for de deltagende kommuner og de tre virksomheder, som indgik i konsortiet. Opgaverne indbefattede personaudvikling, workshopfaciliteringmed fokus på business case og forretningsmodeller, fokusgruppeinterviews med interessenter, scenarieplanlægning og koncepttegninger samt rammer for prototypeudvikling.

 

KUNDE

OPILivingDesign Lab (LDL) er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Billund Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune og en række private virksomheder.