Kan kortspil og quiz skabe trivsel og fællesskab på tværs af generationer?

 

Vi ønskede med generationseksperimentet at undersøge, hvordan unge og ældre kan berige hinandens liv gennem kreative initiativer og fælles aktiviteter. Vi søgte bl.a. svar på, hvordan man kan skabe sociale forbindelser mellem unge og ældre; hvad der sker i mødet mellem unge og ældre; samt hvilken værdi møderne skaber, både for de unge, de ældre og lokalsamfundet.

Malene Stub Selmer, PrimusMotor

 

SITUATIONEN

Innovation og socialt entreprenørskab er stærkt efterspurgte kompetencer i et velfærdssamfund som det danske. Herudover er der et klart, politisk ønske om at inddrage borgerne, både i beslutningsprocesser og konkrete løsninger af velfærdsopgaver.

Vi ønskede med eksperimentet ”Mødet mellem generationer” at adressere spørgsmålet om, hvordan man kan inddrage unge i at skabe nye løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer med stadigt flere ældre og stigende behov for nytænkning på velfærdsområdet. Derfor udfordrede vi en 8. klasse til at deltage i et eksperiment om på bare fem uger at skabe ”generationsmøder” med de ældre på det nærliggende plejecenter.

Projektet er gennemført i efteråret 2017 i forbindelse med PrimusMotors 10-års jubilæum.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Særligt tilrettelagt innovationsworkshop for 8.b på Mølleskolen, hvor de unge fik præsenteret og afprøvet værktøjer til kreativ idégenerering samt udviklet idéer til aktiviteter med de ældre
  • Kvalitative interviews med de unge, de ældre og medarbejdere på Mølleskolen og Lokalcenter Ryvang
  • Udarbejdelse af vidensrapport samt ”pixibog” om eksperimentet og dets resultater 

 

resultat

På fem uger fik de unge i alt planlagt og afholdt 22 generationsmøder med bl.a. kortspil, fællesspisning og gåture – til glæde for både de unge og de ældre. 
Eksperimentet tiltrak endvidere en del omtale i såvel de lokale som nationale medier - bl.a. TV2 Danmark, som lavede en reportage
fredag d. 24. november 2017 til 19-nyhederne.