Alle mennesker har evnen til at tænke kreativt, men det kræver de rette rammer samt en kultur i organisationen, som lægger op til kreativ tænkning. For at frigøre medarbejdernes kreative potentiale er det centralt, at virksomheden forstår at facilitere kreative processer, der leder frem til innovation, for innovation og kreativitet hænger uløseligt sammen.

 

Mange af os beskæftiger os ikke i dagligdagen med, hvordan vi kan udfordre og udvikle måden, vi tænker på. Men hvis man vil være kreativ, skal man gøre noget andet, end man plejer, og tvinge hjernen til at følge andre tankebaner end de vante. Man kan sige at vores hjerne er doven, den vælger helst den letteste og mindst energikrævende vej at gå – sådan har den været programmeret siden stenalderen, hvor man aldrig kunne vide, hvornår man fik det næste måltid mad.

En måde at udfordre hjerne på og få den til at tænke i anderledes baner er ved at bruge forskellige former for stimuli. Det kan fx være billeder, ord, musik mv. Stimuli giver hjernen mulighed for at skabe nye forbindelser og nye associationer, som er første skridt på vejen til kreativ tænkning.

Redskab – Kreativitets Kendis

Der findes et hav af metoder og redskaber til at få idéer. Idéudvikling med ”kendisser” er en øvelse, som sætter gang i kreativiteten og nytænkningen, fordi deltagerne bliver tvunget til at se et givent problem eller en udfordring med helt nye øjne – nemlig kendissernes. Stimuli i denne øvelse er billeder af kendte mennesker.

Hvordan?

A.     Først skal du som facilitator overveje hvad er det for en udfordring, du gerne vil involvere dine kolleger eller andre i at finde løsninger på? Formuler problemet kort og præcist. Fx: ”Hvordan gør vi vores eksisterende kunder opmærksomme på vores nye produktserie?”

B.     Som facilitator skal du lave et stykke forberedende arbejde. Udvælg en række berømte personer (virkelige som fiktive), som du ved alle deltagerne kender. Det kan fx være Gandhi, Elvis, Picasso, Superman, Pippi Langstrømpe, Miss Piggy, Einstein mf. Find billeder af dine udvalgte berømtheder og print dem ud.

C.     På selve mødet præsenterer du udfordringen, så deltagerne ved hvad de skal generere idéer til. Skriv udfordringen op på en flip-over, så alle kan se den. Alle deltagere får udleveret en stak post-its til at skrive deres idéer ned på. De må kun skrive én ide pr. post-it.

D.     Bed nu deltagerne om at skrive alle deres idéer ned på post-it. Alt hvad de kommer i tanker om eller som de har gået og tænkt på. Dette gøres individuelt.

E.     Når deltagerne har ”tømt hovedet for idéer”, præsenterer du dem for kendis-øvelsen. Fortæl deltagerne at de nu skal se på udfordringen med de kendtes øjne, og overveje hvordan de vil løse problemet – hvordan vil Picasso fx gøre de eksisterende kunder opmærksomme på den nye produktserie? 

F.     Læg ét kendis-billede frem på bordet af gangen og bed deltagerne om at skrive deres idéerne ned. Dette foregår individuelt. Der må stadig kun skrives én idé pr. post-it. Når deltagerne ikke er i stand til at få flere idéer, lægger du et nyt billede frem. Fortsæt med at lægge billeder frem til I har fået en stor mængde idéer

G.     Alle gennemgår kort deres post-its, så deltagerne får indblik i de idéer, der er blevet udviklet. Inddel idéerne i kategorier og vurder hvilke, der er potentiale i at arbejde videre med.

 

God fornøjelsen med den kreative tænkning.