1. Vær klar på hvad du gerne vil med dit projekt og især hvorfor. Din vision og det du kan opnå med dit projekt udgør tilsammen dit “HVORFOR”. Og her skal der være match med de fonde, du vælger at søge.

2. Undersøg omhyggeligt, hvad der er fondens strategi, hvilke indsatsområder de p.t. støtter og hvilke virkemidler, de har fokus på. Det kan du gøre ved at læse alt, hvad du kan google dig til omkring fonden. Mange fonde har efterhånden informative hjemmesider, hvor de beskriver detaljer omkring deres virke, inkl. lister over, hvad de tidligere har støttet.

3. Når du har sikret dig, at dit projekt ligger inden for fondens strategiområde og set på hvad fonden tidligere har støttet, så kan det være en god idé at kontakte fonden pr. telefon for at stille uddybende spørgsmål. Din indledende afklaring og research klæder dig på til denne samtale.

4. Forklar kort og præcist, hvad dit projekt går ud på, hvem din målgruppe er og hvorfor I gerne vil gøre en forskel for netop denne gruppe. Hvis det føles svært, så mind dig selv om, at fondsmedarbejderen også har et succesmål, der handler om at få gode projekter ind, som gør en forskel.

5. Lyt derefter grundigt til de spørgsmål, som fondsmedarbejderen stiller til dig. Spørgsmålene vil typisk være for at tjekke, om dit projekt ligger inden for det, som i øjeblikket har prioritet hos fonden. Spørgsmålene kan også handle om organisationsform, samarbejdspartnere, tidligere erfaringer med målgruppen osv.

6. Vær åben for eventuelle alternative vinkler på dit projekt, forslag til nye samarbejdspartnere, som vil kunne øge udbyttet af projektet eller erfaringer fra igangværende projekter, som der kan bygges videre på. Fondsmedarbejdere sidder ofte med et ganske godt overblik og bredt kendskab til aktører og nyskabelser inden for deres felt. Du og fondsmedarbejderen har en fælles interesse i at få en god dialog om dit projekt. Hvis du får fonden som medskaber af dit projekt, øger det din sandsynlighed for at få bevilling.

7. Hvis der er lydhørhed for dit projekt, så vær klar til at sende en miniprojektbeskrivelse, der kan fastholde interessen for dit projekt.

8. Måske er der basis for at afholde et møde med fonden. I så fald er det med at sætte det rigtige hold til dialogen, så I er repræsenteret både på ledelses- og på ildsjæleniveau.

Og så til sidst en venlig reminder: I skal være tro overfor kernen i jeres projekt og det DNA, som netop jeres organisation har. For at få succes er det afgørende, at I bliver ved at have hjertet med også i de ændringer, der måtte komme gennem dialogen med fondene.

Vil du vide mere om at komme i dialog i fondene og skabe det næste succesfulde projekt, så deltag i et af de kurser, som PrimusMotor udbyder sammen med Bigum Consult. Vi har både basiskurser i fundraising og en todages workshop for dig, der vil arbejde i dybden med en konkret ansøgning. Se mere her.