INVOLVERING AF BORGERE OG POLITIKERE GAV NYE INDSIGTER TIL BRANDING OG REKREATIVE MULIGHEDER VED KLIMATILPASNING

 

SITUATIONEN

I Ringsted Kommune arbejder man med brandet ”Ringsted – midt i mulighederne”. I kommunen og forsyningen havde man et ønske om at de mange klimasikrings- og byudviklingsprojekter, som man stod overfor at skulle gennemføre, skulle tage udgangspunkt i og afspejle den samlede brandfortælling.

Et af de mange anlægs- og klimasikringsprojekter var Roskildevej, en stor indfaldsvej til byen. Der var behov for klimasikring af vejen, og samtidig skulle der arbejdes med forskellige trafik- og fartdæmpende foranstaltninger. Kommunen og forsyningen besluttede at gøre Roskildevej til et pilotprojekt for hvordan brandet ”Ringsted – midt i mulighederne” kunne indarbejdes i et anlægsprojekt.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Udarbejdelse af en foranalyse med overblik over de igangværende og kommende byudviklings- og klimaprojekter i Ringsted.
  • Interessentanalyse med en række interviews med borgere, politikere, erhvervsdrivende og andre ressourcepersoner.
  • Sparring og deltagelse i borgermøde
  • Planlægning og facilitering af en intern workshop for kommunens og forsyningens medarbejdere. Udarbejdelse af en fondsstrategi.

 

RESULTAT

En række konkrete idéer og anbefalinger til, hvordan kommunens brand kan omsættes på Roskildevej.

 

KUNDE

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning