KREATIV KONFERENCE SKABTE ENGAGEMENT HOS NYE OG GAMLE MEDLEMMER AF UNGERÅDET

”PrimusMotor har i processen op til konferencen været enormt gode til at inddrage de unge og få deres idéer i spil, således at de unge oplevede et stort medejerskab for konferencen. Samtidig var PrimusMotor med til at sikre, at konferencen blev en både sjov og konstruktiv dag, hvor de unge lærte hinanden at kende og samtidig fik lagt nogle grundsten for deres videre arbejde. PrimusMotor har på en både kreativ og velstruktureret måde fået skabt gode rammer for ungerådets fortsatte arbejde.”citat: Rikke Østergaard Pedersen, stabskonsulent Horsens Kommune


SITUATIONEN

Horsens Kommune havde taget initiativ til et etablere et ungeråd. Kommunen havde besluttet, at der skulle afholdes en opstartskonference, så både nye og gamle medlemmer kunne mødes og drøfte rådets fortsatte arbejde.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Udarbejdelse af konferencekoncept i samarbejde med nye og gamle ”ungerødder”. Konferencen blev planlagt og gennemført af de unge selv med hjælp på sidelinjen fra PrimusMotor. De involverede unge fik igennem deres arbejde en miniuddannelse i konferenceplanlægning og involverende metoder.

 

RESULTAT

Konferencen skabte engagement og opbakning til ungerådets forsatte arbejde, ligesom de unge blev enige om hvilke fokusområder og projekter, de ville prioritere og fokusere på.

 

KUNDE

Horsens Kommune