INTERVIEW MED JENS BIGUM

Skærmbillede 2019-01-30 kl. 11.47.13.png

Jens Bigum

Repræsentant i TryghedsGruppen siden 2003.

Formand for det regionale råd i Region Nordjylland siden 2009.

Næstformand for repræsentantskabet fra 2014 til 2015.

Formand for repræsentantskabet siden 2015.

Hvad er TrygFonden for en slags fond? Og hvad er TryghedsGruppen?

Man kan sige at TryghedsGruppen er ”moderen”, som faktisk har temmelig mange år på bagen. TryghedsGruppen opstod efter den store brand i København i 1728. Her var der nogle folk, der gik sammen og stiftede en brandforeningskasse, så man kunne hjælpe hinanden med at sikre sine værdier. Da forsikringsselskabet Tryg i 2012 gik på børsen, lavede man et aktieselskab, som Tryghedsgruppen ejer 60% af. Af den ejerandel får TryghedsGruppen et afkast. Overskuddet deles blandt andet ud til projekter i regi af TrygFonden og som bonus til medlemmer med en Tryg-forsikring.

 

Hvad støtter TrygFonden, og hvem bestemmer hvilke projekter, der skal have støtte?

TrygFonden uddeler penge til tryghedsskabende aktiviteter inden for sundhed, trivsel og sikkerhed. Det er repræsentantskabet i TryghedsGruppen, der vurderer ansøgningerne og beslutter, hvilke projekter der skal have støtte. Hver region har sit eget regionale råd, der vurderer de regionale ansøgninger.

Medlemsdemokratiet i TryghedsGruppen fungerer på den måde, at hvis man har en Tryg-forsikring så kan man stille op og stemme til de regionale råd og til repræsentantskabet, der er det øverste organ i TryghedsGruppen. Det er repræsentantskabet, der bestemmer retningen og strategien i TrygFonden og som sammen med de regionale råd træffer beslutninger om uddelinger til projekter og bonusser til medlemmerne.

  

Hvad er det for nogle projekter, som TrygFonden støtter?

TrygFonden igangsætter og administrerer selv en række projekter. Eksempler på vores egne projekter er kystlivredning, ambulancehelikoptere og vores besøgshundeordning. Det er projekter, som vi selv initierer og driver. Så er der projekter i partnerskaber. Det er fx projekter i samarbejde med foreningen Sikker Trafik og rygestopkampagner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Hertil kommer så vores donationer. Det kan både være til nationale og til regionale projekter.

  

Hvis man sidder med et projekt, der kunne være relevant for TrygFonden, hvad vil du så råde til at man gør?

Vi får en hel del ansøgninger, hvor det er tydeligt, at det er den samme ansøgning, der er sendt ud til en masse fonde uden at se på hvad fonden støtter, og hvilket formål fonden har. Den slags ansøgninger får et afslag. Jeg vil råde folk til at sætte sig grundligt ind i hvad TrygFonden støtter. Tag også gerne fat i folkene på sekretariatet i København, eller hvis det er et regionalt projekt, så tag fat i en af os i de regionale repræsentantskaber. Jeg kan godt gå ind og hjælpe med et projekt, men jeg bestemmer naturligvis ikke alene.

 

Lige nu er der valg til TryghedsGruppens repræsentantskab og de regionale råd. Hvad er dine mærkesager?

Jeg har tre mærkesager. Den første mærkesag er børn og unge, fordi jeg ved, hvor stor en forskel nogle af TrygFondens donationer gør for børn og unge. Min anden mærkesag er medlemsbonus, fordi jeg mener at når der er overskud i virksomheden, så skal det komme medlemmerne til gode. Den sidste mærkesag er medlemsdemokrati, fordi det er vigtigt at medlemmerne har indflydelse.

 

Jens Bigum stiller op til valg for TryghedsGruppen i Region Nordjylland.