Er du Ole Opfinder-typen, der altid har hovedet eller skuffen fyldt med gode idéer? Eller står du ofte ved siden af de virkeligt kreative hoveder og ser med beundring - og lidt misundelse - på, hvordan de sprøjter idéerne ud uden det store besvær?

Hører du til den sidste kategori, vil det måske hjælpe dig at vide, at kreativitet og idéudvikling kan læres og i høj grad er et spørgsmål om øvelse.

Skabelse og udvikling af gode idéer kan også hjælpes på vej, hvis man

  • tænker med kroppen - rører ved genstande og bevæger sig eller ser andre gøre det 
  • idéudvikler sammen med mennesker, der ikke ligner én selv - lader forskellige baggrunde, kompetencer og holdninger mødes og brydes
  • lader talestrømmen flyde - vores komplekse tanker bliver mere simple og konkrete, når de bliver udtalt
  • bygger videre på hinandens idéer - en idé konstrueres af en hel række af forskellige ressourcer, tanker, erfaringer, perspektiver og genstande, der sættes sammen i en ny helhed.
download (33).jpg
download (34).jpg

Prøv det selv...

  • Brug biblioteket eller skoven, når I holder møde eller idéudvikler – eller eksperimentér med at fjerne bordene og sidde direkte over for hinanden. 
  • Vend dagsordenen om og begynd med ”Eventuelt”, så du frigiver tid til spontane idéer og kommentarer, imens dine medarbejdere stadig har tid og energi.
  • Sæt en time om ugen af til ”Idéer, inspiration og nye perspektiver” på tværs af organisationen.
  • Visualisér jeres idéer og beslutninger - med ler, legoklodser eller en tegning. 
  • Husk pauserne - de er ikke spild af mødetid men nødvendige breaks, der genoplader deltagernes energi og engagement. Alternativt kan du erstatte en pause med en sjov øvelse eller konkurrence, som giver deltagerne en ny oplevelse af hinanden. 
  • Lad "Speeddating" indgå i jeres idéudvikling. Det er en god måde at få masser af idéer, behov, erfaringer og ønsker frem på kort tid og få alle til at deltage/bidrage.