En Gameplan er en visuel og systematisk måde at udarbejde en strategiplan for jeres projekt. Her er en kort beskrivelse af de fem steps i en effektiv Gameplan.

  1. Sætte det rigtige hold
  2. Definere projektets vision og mål
  3. Kortlægge projektets værdier og udfordringer
  4. Kortlægge de strategiske indsatser på vej mod vision og mål
  5. Udarbejde handlingsplan
download (31).jpg

Det vigtige første skridt er, at I får sat det rigtige hold - de folk, som udgør kernen i projektet. Dem skal I samle om at udarbejde Gameplanen.

 

I arbejdet med Gameplanen begynder I med at skabe overblik over projektets vision og mål – Hvad vil I opnå med projektet? Hvilke resultater drømmer I om at skabe? Visionen og de opsatte mål er jeres ledestjerne og viser vejen i projektet.

Når mål og vision er på plads, kortlægger I jeres værdier og jeres udfordringer. Hvilke værdier skal være de bærende i projektet? Og hvilke udfordringer og snublesten skal I være opmærksomme på? Er I enige om værdierne, og har I kortlagt jeres udfordringer – både de interne og de eksterne – er der trods alt større sandsynlighed for, at I ikke snubler på vejen mod visionen.

download (32).jpg

Sidste men afgørende element i Gameplanen er at få styr på de strategiske indsatser. Hvilke indsatser er de vigtigste, for at I kan gøre visionen til virkelighed og nå jeres opsatte mål? Når I har de strategiske indsatser kortlagt, kan I hurtigt og effektivt udarbejde en konkret handlingsplan og fordele opgaverne imellem jer.

 

Gameplanen som sådan er ikke rocket science – det handler derimod om at samle de rette mennesker til det aktuelle projekt og få lavet det stykke benarbejde, der ligger i at udarbejde en fælles strategi. Med en Gameplan er I godt rustet til at skabe succes med jeres projekt.