INTERESSENTINVOLVERING SKABTE DET NYTÆNKENDE BYGGERI AquAGLOBE, ET OPLEVELSES- OG UDVIKLINGSCENTER OMKRING VAND- OG VANDTEKNOLOGI

 

SITUATIONEN

Skanderborg Forsyningsvirksomhed havde brug for en tilbygning, grundet flere medarbejdere.

Forsyningen havde et ønske om at tiltrække nogle af de større vandvirksomheder i området i form af showrooms med virksomhedernes produkter.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Udarbejdelse af en interessent- og behovsanalyse, herunder screening af interessenter og kvalitative interviews.
  • Strategi for projektet med udgangspunkt i interessenternes behov
  • Sparring ift. forretningsmodel for potentielle partnere i projektet
  • Sparring ift. inddragelse af Den Åbne Skole/undervisning i folkeskolen med eksterne partnere

 

RESULTAT

Nytænkende center, der rent funktionelt tager udgangspunkt i såvel medarbejdernes som interessenternes behov, skal fungere som et åbent laboratorium og showroom for vandteknologi.

 

KUNDE

Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Besøg AquaGlobe