STØRRE KENDSKAB TIL KOLLEGERS ARBEJDSOPGAVER SKABTE EFFEKTIVITET OG BEDRE INTERN OG EKSTERN SERVICE

”At arbejde med service er et langt og sejt træk, men med PrimusMotor som facilitator har processen været fantastisk. Vi er i fælleskab blevet klogere på service, og vi kom frem til et servicekoncept med håndgribelige handlinger, der kan føres ud i livet. Alle medarbejdere fik mulighed for at komme med input og viden, og resultatet blev et servicekoncept i verdensklasse.” citat: Lisa Nielsen økonomi- og administrationschef i HAB


SITUATIONEN

Ledelsen ønskede en kulturændring på arbejdspladsen – fra at have fokus på boligadministration ønskede ledelsen at HAB i højere grad skulle være en serviceorganisation.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

  • Interviews med alle servicemedarbejdere
  • Planlægning og facilitering af udviklingsforløb for servicepersonalet
  • Udarbejdelse af servicekoncept og anbefalinger

 

RESULTAT

Et helt nyt servicekoncept for HAB, som der var opbakning til fra alle medarbejdere. Forløbet var i HAB startskuddet til et længerevarende arbejde med at udvikle og optimere boligorganisationens beboerservice og effektivitet.

 

KUNDE

HAB – Haderslev Andels Boligforening