Lisa Nielsen, økonomi- og administrationschef i HAB

”At arbejde med service er et langt og sejt træk, men med PrimusMotor som facilitator har processen været fantastisk. Vi er i fælleskab blevet klogere på service, og vi kom frem til et servicekoncept med håndgribelige handlinger, der kunne føres ud i livet. Alle medarbejdere fik mulighed for at komme med input og viden, og resultatet blev et servicekoncept i verdensklasse".

Rikke Østergaard Pedersen, stabskonsulent i Horsens Kommune

”Jeg har samarbejdet med PrimusMotor i forbindelse med planlægning og facilitering af en opstartskonference for Ungerådet i Horsens. Formålet med konferencen var at skabe netværk og fællesskab blandt de unge og få kortlagt Ungerådets idéer til fremadrettede indsatser og projekter. PrimusMotor har i processen op til konferencen været enormt gode til at inddrage de unge og få deres idéer i spil, således at de unge oplevede et stort medejerskab for konferencen. Samtidig var PrimusMotor med til at sikre, at konferencen blev en både sjov og konstruktiv dag, hvor de unge lærte hinanden at kende og samtidig fik lagt nogle grundsten for deres videre arbejde. PrimusMotor har på en både kreativ og velstruktureret måde fået skabt gode rammer for ungerådets fortsatte arbejde.”

Birgit Pedersen, Museumsinspektør ARoS

"PrimusMotor er et velvalgt navn til dette firma! Firmaet udgjorde en engageret og motiverende drivkraft, der med stor professionalisme, stort netværk, overblik, initiativ og (med-)skaberlyst, vedholdende arbejdede på, at ARoS´s drømme skulle blive en realitet" .