1. Involvér brugerne

Dette kan gøres ved at lave en lille spørgeskemaundersøgelse ved interviews eller ved at lave en fyraftensworkshop.
Det væsentlige her er at få samlet op på ideerne og modne dem.
 
2. Vær helt skarp på formålet

HVORFOR er din ide vigtig? HVORFOR gør den en forskel for området og for brugerne. Du kan blive ved med at spørge ”hvorfor” indtil du kommer ind til kernen.
Fx: Vi vil gerne lave et klimaprojekt omkring regnvandshåndtering, hvor vandet bruges til at skabe rekreative områder.
Hvorfor?
Fordi de penge, der bruges på tekniske anlæg kan med få ekstra midler skabe en stor merværdi
Hvorfor?
Fordi vi gerne vil give borgerne en mere attraktiv og rekreativ by og hindre oversvømmelser
Hvorfor?
Fordi det øger borgernes livskvalitet
 
Kernen i dette klimaprojekt er at øge borgernes livskvalitet, men ved at spørge hvorfor får du serveret argumenterne – både overfor brugerne og fondene.
 
3. Vær afklaret med jeres egen strategi & vision

Hvordan passer ideen ind i jeres eksisterende strategi. Hvis I er en skole, der gerne vil ”åbne mere op for byens beboere” er ideen om, at omdanne jeres skolegård til en mere offentlig ”park” jo netop med til at realisere jeres egne fremtidsplaner.