ALMENNYTTIGE FONDE ØNSKER AT STØTTE ALMENNYTTIGE PROJEKTER

Fondene går naturligvis op i, hvem og hvor mange de potentielt hjælper ved at bevilge støtte til et bestemt projekt. Så hvis I er en kajakklub med 100 medlemmer, der gerne vil have et nyt klubhus til 12 mio., får I et problem med at overbevise fondene, som helt sikkert vil spørge: ”Hvorfor skal vi støtte så dyrt et projekt, der kommer så få til gavn?” Svaret på det spørgsmål er brugerinvolvering!

Kajakklubben skal åbne deres nye hus op og invitere andre brugere indenfor – det kan være andre foreninger, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og helt almindelig borgere.

At åbne op og dele faciliteter med andre er ikke bare et ”stunt”, man skal foretage til ære for fondene – en slags tvangsægteskab ….. Samarbejde og samskabelse med andre brugere er en udviklende proces, som smitter positivt af på alle. I eksemplet ovenfor vil kajakklubben få mulighed for at vise andre deres sportsgren – og vil sandsynligvis få en række nye og yngre medlemmer igennem samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

KAN DU VISE, AT DER ER BEHOV FOR DIT PROJEKT?

Noget andet fondene vil spørge dig om er: ”Er der overhovedet et reelt behov for dit projekt?” For hvis det ikke er tilfældet, er projektet jo ikke deres investering værd.

Det kan du selvfølgelig sandsynliggøre gennem dine egne erfaringer og en god baggrundsbeskrivelse, der viser problemets omfang med tal og statistikker. Men endnu bedre er det, at få både nogle brugere og nogle meningsdannere til at fortælle de fonde, som du ønsker at søge, at det her er en god ide, at de ser et klart behov for projektet, der vil gøre en forskel. På den måde fortæller andre og ikke kun dig selv, at du har fat i en rigtig ide, og at de gerne vil samarbejde med dig. 

 

HVEM SKAL DU SAMARBEJDE MED FOR AT FÅ ET ”GULDPROJEKT”?

Det er i princippet alle, der har erfaring eller berøring med projektets målgruppe. Hvis du fx arbejder med et projekt, der støtter flygtningebørns aktive deltagelse i foreningslivet, så skal du ud og have fat i de lokale fritidsforeninger, kommunen, skolerne, forældrene – og naturligvis børnene selv. Arbejder du på et fysisk projekt som i eksemplet med kajakklubben, skal du tænke på hvem der ellers kunne have gavn af at bruge faciliteterne.

Partnerskaberne og brugerinvolvering skal med andre ord være med til at garantere kvaliteten og rækkevidden af dit projekt – og hvis du kan vise en række stærke partnerskaber og en stor brugergruppe, er der større sandsynlighed for at dit projekt opnår den nødvendige gennemslagskraft hos fondene.

 

HVAD STILLER DU SÅ OP MED DINE BRUGERE OG PARTNERE?

Du har taget fat i dine brugere og samarbejdspartnere – men hvordan viser du deres engagement overfor fondene? Her det det vigtigt at forstå, at der er forskel på brugere og partnere – de har to forskellige roller i forhold til dit projekt.

Partnerne kan være med til at udforme ansøgningen og kan også få en rolle i selve projektgennemførelsen. De bidrager med ressourcer ind i projektet og de modtager måske også en del af den kommende projektstøtte for deres andel i projektet. De er med andre ord medansvarlige for projektets gennemførelse. Det er vigtigt at det fremgår af ansøgningen, hvorfor de er med i projektet, og hvilke kompetencer, ressourcer eller fagekspertviden som de bidrager med.

Brugerne har ikke samme indflydelse og medansvar for projektet som partnerne – de er mere garanter for at dit projekt kommer mange mennesker til gavn eller at projektet har en samfundsmæssig relevans. Overfor fondene skal du kunne vise, at brugerne har haft indflydelse på udviklingen af dit projekt, og at de vil benytte projektets faciliteter eller resultater efterfølgende.

 

SAMARBEJDSERKLÆRINGER VISER BRUGERNES ENGAGEMENT

I PrimusMotor har vi stor succes med at vise brugernes engagement i projektet, ved at lade dem udarbejde støtteskrivelser / samarbejdserklæringer. Samarbejdserklæringer eller støtteskrivelser er også relevante fra fx fagpersoner eller eksperter, som har en særlig indsigt i problemområdet og fra myndigheder, som ikke selv har en direkte forpligtelse på området, men som gerne vil støtte dit projekt, fx fordi det gavner lokalområdet.

Grundskabelonen til en samarbejdserklæring lyder sådan her:

"X-organisation vil gerne med denne samarbejdserklæring bekræfte sin fulde opbakning til projekt Y. Projektet er væsentligt for os, fordi…… Vi forventer at få …. ud af projektet".

Samarbejdserklæringen kan være en egentlig skrivelse, som laves på brevpapir og med underskrift fra en kontaktperson og vedhæftes som bilag til ansøgningen. Den kan også sættes ind som et forord fx fra borgmesteren, hvis der er tale om en større ansøgning.