SITUATIONEN

I den almene boligsektor er der et iboende krav om effektiv drift og pligt til at holde fokus på huslejeudviklingen. En organisation så besparelser i at udlicitere, men fik ikke accepten fra beboerdemokratiet, da deres fokus var at fastholde viceværter, de var glade for. Det skabte stor modstand, da flere opfattede det som en beboerdemokratisk ret at gøre modstand mod ændringer i organisering af driften.

 

SÅDAN GREB VI OPGAVEN AN

Organisationens ledelse måtte i tænkeboks. De så alvoren i den manglende accept blandt beboerne. Der blev skabt en proces med inddragelse af medarbejdere og ledere, som skulle udvikle forslag til bedre organiseringsform med fokus på effektivisering og konkrete besparelser. Forløbet blev knyttet tæt til bestyrelsen for at genvinde tilliden blandt beboerne. Resultatet blev en ny driftsorganisering med besparelser, som blev præsenteret på dialogmøder med beboerne. På møderne kom alle til orde og modstanden fra beboerne blev til en konstruktiv debat om beboernes ret og nødvendige valg, samt fokus på højt serviceniveau til laveste pris. På efterfølgende workshops kom beboerne med egne idéer og anbefalinger, som driftsledelsen tog med sig i omorganiseringen. Siden har vi gennemført fokusgruppeinterviews og evalueret servicen og den nye driftsstruktur. Beboernes tillid er blevet genetableret, og der er sparet penge på driften.