Ide- og konceptudvikling

Få hjælp til den gode idé – eller med at tænde din allerede eksisterende idé. Den gode idé er fundamentet for et godt projekt, så lad os hjælpe dig med at lægge en plan, så du får din idé udfoldet eller udfordret – og gerne i tæt samarbejde med de mennesker, som din idé skal give værdi for.

Fundraising

Fundraising er et håndværk. Det kræver tid, fagligt kendskab og et stort netværk, så de rigtige interessenter kan inddrages. Vi har igennem de sidste år søgt og fået over 30 mio. kroner til økonomisk indsprøjtning for forskellige typer projekter over hele landet. Kontakt os, og lad os hjælpe dig med at fundraise til dit projekt. Vi hjælper også gerne dig til at blive fundraiser. Se mere om vores fundraisingkurser under workshops & kurser.

Implementering

Få hjælp til at omsætte dine idéer til virkelighed. Vi sætter kraft og acceleration på dine projekter og sikrer, at du når de opsatte mål og holder tidsplanen.
Vi er optagede af, at alle involverede i projektet tager ejerskab til nye beslutninger, nye produkter eller nye måder at servicere jeres kunder på.