Fonde med ansøgningsfrist i efteråret 2018

Friluftsrådet

https://friluftsraadet.dk

Ansøgningsfrist 1. oktober

Støtter projekter, der forbedre mulighederne for friluftsliv i Danmark og inspirere til flere naturoplevelser.

 

Salling Fondene

https://sallingfondene.dk/

Ansøgningsfrist 14. september

Støtter blandt andet folkekirken, sport, kunst og kultur og unges uddannelse

 

Trygfonden

https://trygfonden.dk/

Ansøgningsfrist 1. september

Støtter projekter inden for hovedområderne sikkerhed, sundhed og trivsel

 

15. juni Fonden

http://www.15junifonden.dk/

Ansøgningsfrist 22. september

Støtter kunst og kulturelle formål, forskning og uddannelse, humanitære og sociale formål

 

Lauritzen Fonden

https://www.lauritzenfonden.com

Ansøgningsfrist 5. oktober

Støtter projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark.

 

BHJ Fonden

https://www.bhj-fonden.dk

Ansøgningsfrist 31. august og 31. december

Støtter forskning og uddannelse, sport og sundhed, sociale og humanitære projekter, kulturelle projekter

 

Susi og Peter Robinsohns Fond

http://www.robinsohnfonden.dk/

Ansøgningsfrist 1. - 31. oktober.

Fonden støtter projekter for udsatte børn, unge og voksne

 

Lillian og Dan Finks Fond

http://www.royalacademy.dk/da/Legater/Legater/Lillian-og-Dan-Finks-Fond

Ansøgningsfrist 1. oktober

Fonden støtter formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Jubilaeumsfond/Sider/Default.aspx

Ansøgningsfrist 1. november

Støtter dansk kunst og kultur herunder arkitektur, design og kunsthåndværk

 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/

Ansøgningsfrist 6. september
GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet.

 

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp

Ansøgningsfrist 7. september
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.