Case: Pulspark i Kildebjerg Ry

Case: Motorsport i Vojens

Case: Kiwi Danmark

Case: Ung i Vejle

Case: Ry Hallerne

Case: Klimasikring i Låsby

Case: AROS – ET FYRTÅRN FOR FREMTIDENS FORMIDLINGSFORMER

Case: FORMIDLINGSFYRTÅRNET I ODDESUND

Case: VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

Case: ET KONCEPT FOR FREMTIDENS BOFÆLLESSKAB

Case: UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ ARBEJDSGLÆDE

Case: OPLEVELSESSTI MELLEM VEJLE OG JELLING

Case: FYSISK TILBYGNING VED EN FORSYNINGSVIRKSOMHED

Case:Visit Nordjylland

Case:Roskilde-vej KLIMATILPAS-NING

Case:KLIMASIK-RING I SKIBHUS

Case:Boligkon-toret Aarhus 

Case: DEN FAGLIGT STOLTE ORGANISATION

Case: Loyalitet overfor viceværter

Case: FRA BOLIGADMINISTRATION TIL SERVICEORGANISATION

CASE: KICKSTART AF UNGERÅD I HORSENS

Case: KONCEPTUDVIKLING OG SAMSKABELSE AF KULTUROPLEVELSER LANGS HÆRVEJEN